logo, led, gatlampa, gatuarmaturer

Gatuarmaturer med solpaneler och LED

Ta ditt samhälleliga ansvar

Byt till solcellscellsdriven gatubelysning och minska dina ekoavtryck
och kostnader för el och underhåll.

Mer om solpaneler & gatuarmaturer
billiga gatuarmaturer, gatlampor,  till bra pris, Bridgelux bästa parkbelysningen i led

Energieffektiv vägarmaturer i LED med integrerad solpanel

Bli din egen elproducent med solcellspaneler för din LED-belysning

Läs mer om hur du köper rätt gatuarmaturer här

Med källor från trafikverket, energimyndigheten och belysningsbranschen


stolpbelysning, utomhusarmaturer i LED

Armatur med mikrovågssensor

ledbelysning, gjutna armaturer, helgjuten gatuarmatur

Solcellsarmaturer och LED är har den lägsta livscykelkostnaden med en livslängd kring 25-30 år

Vägarmaturer i LED är en av de belysningstyper som har allra längst livslängd. Gatubelysning har också en av de högsta energikonsumtioner bland de olika ljuskällorna. Skillnaden kommer om du använder Solceller eller LED. Nu när LED har kommit är inköpskostnaden högre än tidigare men numera har man, med all rätta, börjat titta på ett mer långsiktigt plan, där gatubelysning förmodligen har den lägsta LCC- / livscykelkostnad av samtliga andra belysningsarmaturer. Och på grund av utfastningen av kvicksilverbelysning så måste de flesta kommuner enligt branschen nu byta ut sin belysning i snabbare takt än normalt. Och snabbare än många både planerat & budgeterat! Ett problem är att man tittar på de initiala kostnader snarare än effektiviteten i ett längre perspektiv menar belysningsbraschen som vidare har bra information om belysning och nya bestämmelser. Vad avser gatubelysning och vägarmaturer är driften om något går sönder dyr och byten eller andra reparationer är mycket kostsamma. Bara genom att eliminera dem har man gjort en stor vinst som man ofta inte räknar med när man tittar på belysning. Om en solcellsarmatur kostar 10.000 kronor får du inte bara en armatur utan en ingegrerad modul som innehåller ett kraftigt batteri och en transformator och idag integreras solpanelen direkt ellre indirekt i solcellsarmaturerna i meningen att modulen har solpanelen på toppen och LED-dioderna under lamphuset vari både batteri och andra komponenter hålls under vattentäta förhållanden. Genom att kombinera LED-belysningens låga energiförbrukning med solcellsenergi kan de flesta LED-lampor numera belysa gator och torg utan att behöva någon konventionell el. Solcellerna har blivit mer effektiva och även kostnader för dem samtidigt som LED har utvecklats simultant. Solcellsbelysning är inte nytt det har funnits men prestandan har inte varit i den grad att vi valt att saluföra solcellsdriven gatubelysning. Det tog oss ett år att få fram det sortiment vi kände oss säkra med och som fungerat alla de olika tester och prov vi gjort. Den solcellsdrivna belysning främst i gatuarmaturer vi har idag är balanserad och optimal med förfinade funktioner och armaturerna har gjorts mycket driftsäkra. Själva solcellspanelen har en livslängd på 25-år och gatubelysningen byts också i dessa tidsintervaller. Det går dock att byta både LED-dioder, driver och solcellspanel som finns i smarta moduler så man slipper köpa en helt ny armatur om något mot all förmodan skulle sluta fungera. De solcellsarmaturer vi valt att satsa mest på är de integrerade modellerna där batteri, drivdon och LED-dioder är integrerade i en enhet. Allt-i-ett-armaturer som vi kallar dem.


Läs mer om gatubelysning i LED på LED-info

Bra armaturer med Solcellsdrift

Framtidens energieffektiva belysningslösning med nollutsläpp

Upplevelsen av smart väl upplyst ljus med ren energi.

LED och gatubelysning har många fördelar. Det finns många olika områden där traditionella gatuarmaturer måste bytas till ett byte som också är en kritisk åtgärd. Man talar vägrum och gaturum när man talar om själva omgivningen där gatan eller vägen på ett sätt utgör den centrala delen varpå ofta övrig bebyggelse har emanerat från pga. praktiska skäl givetvis. På samma sätt som Stockholms tunnelbana i en mening stakat ut stadsdelarna men särskilt förorterna. Gaturum och vägrum (se TRAST för beskrivning) delas upp av olika sektioner och exempelvis är gaturummet underordnat exempelvis kosande gator. Varför nämner vi detta här. Gaturummet står i relation till belysningen och de inkringliggande huset osv. Träd, trafik och särskilt gatubelysning är exempel på inventarier i den offentliga stadsrummet även om trafiken inte är lika statisk träd och vägarmaturer . Hur gatubelysningen är installerad i förhållande till hus och andra byggnader bestämmer också hur miljön upplevs om den upplevs som bekväm, trygg, enkel, stilistisk, liten eller stor, variationsrik eller enhetlig, grön samt ljus eller mörk. Planeringen av gaturummet är därför mycket viktigt då man utifrån den kvadratmeter man bestämt måste fylla in de olika sektioner med träd och belysning man bestämt. De olika sektionerna bestämmer avstånd mellan exempelvis trottoar och vägkant, vägkant och gatubelysning och gatuarmaturer , gatlampa och trafikanter. Gatustolpen ska placeras så att den konstrastrerar med bakgrunden. I andra fall måste bakgrunden försens med konstrasterande markering. Be om IES-filerna för gatlamporna så vet du hur du ska planera den biten. IES-filer och andra ljusberäkningar får du av auktoriserade leverantörer. Vid mindre anläggningar eller enstaka solcellsarmaturs-installationer krävs ofta inte mer än avståndet mellan armaturerna, installationshöjden och den kelvin men önskar ofta rekommenderad mot en vitare som ger ett mer detaljerat ljus utomhus som inte stör mer än nödvändigt. Det går också få gulaktigt ljus som är en relik från då lamporna endast kunde avge gult effektivt ljus.


Solcellsdriven gatubelysning med LED

gatarmatur, parkarmatur, diodlampor ute, e40
gatubelysning i led, gatlampor led. gatlampa solceller

Solpaneler för solellsarmaturer i tätorter och på landet

Intresset för solpaneler och solcellsbelysning som belysning, el, värme m.m. har ökat markant. Det är viktigt att människor uppfattar sin omgivning perfekt vilket har att göra med färgåtergivningen. För att få rätt färg på hus, människor och vegitations. Vid mer avlägsna vägar kan man klara sig utmärkt med en lägre färgåtergivning. Något som är en prisfråga för de flesta. Det är inte helt enkelt att få perfekt färgåtergivning med LED men det går och det kostar en hel del. Belysningen ska vara miljövänlig, användarvänlig och funktionell samt ha en lång livslängd och en låg livscykelkostnad. När man planerat sin belysningsanläggning så kan man bestämma relevant gatuarmatur. Det är inte ovanligt med så låga watt som 20-30 watt som passar höjder på upp till 6 meter. Just LED och gatubelysningar är ett perfekt område just eftersom man slipper underhålls- och driftskostnader som ofta kan dra iväg när man har belysning och andra arbeten som ska göras på hög höjd där både sky-lift och andra underleverantörer brukar vara inblandade om man inte har detta inom sin egen organisation. Själva installeringen av solcellerna är sen bara att skruva in dem och trycka på en knapp. Plug-and-play . Sen börjar solen fylla batteriet genom solcellspanelen och sedan när skymingen kommer och någon kommer i rörelsesensorns De mest populära armaturerna är de som är mer designat eftertänkda då i princip alla armaturen vi har i vilket fall håller samma standard, skillnaden är marginell i fråga om kvalitet. Det vita LED-ljuset har kommit som en blixt från klar himmel så varken lagstiftare eller andra myndigheter har hunnit med att riktigt reglera den fullständigt. Även om det finns en rad bestämmelser på området trots det VGU Publikation 2004:80 2004-0 Vägarmaturer i LED har utvecklats den senaste tiden till att fungerar även med solceller som nämnts. Det går att få upp till 200-watt LED vägarmatur som drivs helt med solcellsenergi. Man får i detta fall komplettera orginalarmaturen med fler solceller och större batteri. Bor man där det är många mörka veckor kan man kombinera solenergin med ett vindkraftpaket där man använder en vindsnurra som också laddar batteriet när solen inte lyser så vägarmaturen aldrig lägger av även de mest regniga, molniga och mörka tider. Konsultera med din försäljare hur vad du behöver för att få din belysning och vägarmaturer med solceller att fungera hela året och även på vinterhalvåret.


Vägarmaturer i LED

Vi har inte billiga LED-lampor men däremot kostnadseffektiva

Att byta ut en gatlampa flera gånger med skylift m.m. kostar mer än att köpa en ordentlig lampa från första början

Solcellsdriven utomhusbelysning utan sladdar eller ström

Solen som enda drivkraft med allt integrerat i en armatur

Parkbelysning med solcellsdrift är både modernt och energieffektivt.

Liberum Navitas eller Aurora är två tidiga gatlampor. Gatlampor finns i många olika modeller och den senaste modellen gatlampa eller parklampa beroende på var man använder den och styrkan i ljuset. Aurora är snarare parkbelysning än väg- och gatubelysning främst pga. dess watt och ljusmönstret som är smart konstruerat att inget går till spillo. Idag har armaturerna uppgraderats både vad gäller gatlamppor med solcellsdrift där solcellspanelen, batteriet och dioderna som gjorts mer effektiva. Det finns också ett nytt system som anpassar de tre huvuddelarna med solcellspanel, batteri och LED-dioder och anpassar dem så de är effektiva i förhållande till varande och LUX-sensorn i solcellspanelen som känner av det utanförvarande ljuset och förhållandena och fördelar sen signaler så batteriet ger rätt mängd energi åt dioderna så de ska hålla så länge som möjligt. Mer information om den nya tekniken kommer snart. Aurora passar de flesta stolpar av standardmodell. Det finns också förlängdningsmodul om det krävs. Aurora går helt på solel och inte sladdar eller strömkälla förutom solen behövs. Aurora installeras enkelt och programeras med en fjärrkontroll så den rätta timingen är inställd när man vill ha belysningen tänd och släckt, detta kan man göra trots att man samtidigt har grynings- och skymningsvakt, s.k., LUX-sensor som känner av ljuset om man skulle glömma själv eller inte hinna med. Då tänds armaturen när det blir skymning och släcks när det blir gryning. Däremellan när den är aktiverad kan man ha ett standardläge så armaturen aldrig är helt släckt utan man använder sig utan 10-30% ljusstyrka under de timmar vägarmaturen används även när igen är i närheten. Vägarmaturer är förmodligen den ljuskälla som ger mest tillbaks om den anpassas dynamiskt efter ljusets förutsättningar. Rörelsesensorn tänder sedan upp armaturen till 100% när någon kommer inom exempelvis 10-meters radie. Då har man ofta kopplat flertalet armaturer så de synkar och arbetar tillsammans med DALI-systemet så belysningen följer en promenerande eller en bilväg exempelvis allt närmre objektet kommer belysningen ju mer lyser den upp. LED har nämligen inga problem att tändas och släckas och dess livslängd påverkas inte nämvärt därav. Med ett smart gatubelysningssystem kan du tjäna miljontals kronor till din kommun. Systemstyrning är ett viktigt begrepp som ljusstyrning där som ovan nämnts sensorer blir allt viktiga och frekventa. För att optimera ett bostadshus skulle exempelvis en sensor suttit på taket för att på ett mer övergripande plan känna av vilket ljus som kommer in och varifrån. Sedan sänder sensors signalen till sensorer som är på insidan men går direkt ut mot den sidas ljus av huset där den belysningen är placerad. Den tredje sensorraden är de mindre som kanske finns på belysningen själv eller som man kan placera externt på väggar och i tak samt andra utrymmen. Med ett smart ljusstyrningssystem kan din energieffektivisering bli den mest lönsamma affär du någonsin gjort. Och tillsammans med utomhusbelysning som helt och hållet drivs av förnybar energi från solen kan du även känna att du gör effektiva och gynsamma kritiska åtgärder för både miljön och din verksamhet eller förening. Aurora har vidare ett litet speciellt optiskt ljusmönster eller ljusoptik som sprider ljuset så att så lite som möjligt går tilll spillo utan fokuseras i gatlampans ljusstråle och de grader den ska belysa. Gatlampor och vägarmaturer även smarta känsliga sensorer med både rörelse, LUX och mikrovågssensor samt timer beroende på vilket behov man har. Gatlampor LED

Se mer gatuarmaturerSolcellsdrivna parkarmaturer >>

gatuarmatur, solpanel, solpanel, utomhusbelysning